Powrót do spisu dokumentów
Dyplom z dnia 06.07.2004 r. ukończenia magisterskich, 5letnich studiów w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu przez Mariusz Marek Lewandowski. Skan w zbiorach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.