Powrót do spisu dokumentów
Akt ślubu Teofili Lubczyńskiej z Henrykiem Fryderykiem Hermanem Schmitem (oo 25.11.1863 r. Truskolasy). Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Częstochowie w księgach Urzędu Cywilnego Parafii Rzymsko-Katolickiej w Pankach w zespole nr 56, nr aktu 86 z1863 roku. Kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis poniżej kserokopii dokumentu.