Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu
Leopold Marcinowski
(+ 14.12.1919 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyi Liber Mortuorum-23 str. 288 nr porządkowy 589 z 1919 roku.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.
Nr aktu 589/1919
Data zgonu: 14.12.1919 r. Kołomyja.
Data pogrzebu: 16.12.1919 r.
Nr domu: ul. Młyńska niższa.
Imię i nazwisko: Leopold Marcinowski lat 19
Wyznanie: rzymsko-katolickie.
Rodzice:
Ojciec – Antoni Marcinowski
Matka – Maria z domu Anger.
Przyczyna zgonu: choroba płuc.