Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu zgonu Janina Maria Komorek (+ 07.02.1999 r. Kraków)
Oryginał dokumentu ze zbiorów Bożeny Komorek przekazany został w dniu 24 luty 2004 r. do zbiorów Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu