Powrót do spisu dokumentów

Pismo Ministerstwa Spraw Wojskowych, Biuro Personalne informujące porucznika obserwatora Rudolfa Marcinowskiego, że otrzyma zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego po wpłacie zł. 3.000 !
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r. znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.