Powrót do spisu dokumentów
1897 Metryka (świadectwo) chrztu (Testimonium Baptismi) Józefy Marii Wolf (~26.septenber 1897 parafia Rozdół, district Żydaczów/Galicja) rok urodzenia poprawiony. Prawidłowo ……. Oryginał dokumentu do skanowania użyczył syn Józefy Marii Wolf – Janusz Bożeńko w dniu 20 stycznia 2004 roku. Skan dokumentu w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.