Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia Władysław Krajewski – I (* 16.08.1867 r. Kowal) Oryginał aktu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu Oddział we Włocławku w dokumentach USC parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn.136 nr dokumentu 176 z 1867 roku. Poświadczona kserokopia aktu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu Czytelny zapis poniżej kserokopii dokumentu.