Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Ludwika Krajewska. (* 12/24.06.1898 r. Kowal) Przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku w dokumentach USC parafii Rzymsko-katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn.198 nr aktu 66 z 1898 roku. Poświadczona kserokopia aktu zgonu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski, które przez mgr Katarzynę Lackner, poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis