Powrót do spisu dokumentów
Zaświadczenie z 1938 roku stwierdzające, że siostra zakonna Zofia Lubczyńska jest uprawniona do wykonywania praktyki pielęgniarskiej na terenie Państwa Polskiego.