Powrót do spisu dokumentów
Odpis skrócony aktu zgonu Oktawii Ludwiki (Weryho-Darewskiej) Lubczyńskiej (+ 18.09.1983 r. Wrocław). Sporządzono na podstawie zapisów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu, księga zgonów nr 4409/83 z dnia 19.09.1983 r. Kserokopia aktu zgonu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.