Powrót do spisu dokumentów
1937. Księga zapowiedzi do ślubu pomiędzy Heleną Antoniną Wolf i Mieczysławem Bartłomiejem Lewandowskim (oo 27.12.1937 r. Stanisławów). Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Arcybiskupa Baziaka w Krakowie, w Liberum Bannorum nr 34, strona 132, pozycja nr 169 z 1937 roku Poświadczona kserokopia dokumentu w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.