Powrót do spisu dokumentów
Kwit z dnia 09.04.1947 r. wykupienia obrzędów pogrzebowych Maria Pyrkosz w parafii św. Jakuba w Częstochowie. W zbiorach Leszka Henryka Pyrkosza, skan w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Rodziny Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.