Powrót do spisu dokumentów
Wyciąg z aktu zgonu Helena Antonina Lewandowska. (+ 18.05.1970 r. Wrocław) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu. Oryginał dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.