Powrót do spisu dokumentów

Legitymacja nadania w dniu 03.02.1972 r. Kazimierz Marcinowski Srebrnego Krzyża Orderu Virtuti Militari.
Oryginał dokumentu w zbiorach syna Andrzeja Marcinowskiego.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 maja 2003 r. znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.