Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu urodzenia Tadeusz Ryszard Lewandowski. (* 16.01.1917 r. Częstochowa) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie Oryginał aktu z znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.