Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Jan Ambroziewicz z zasobów Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku z parafii rzymskokatolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 55, nr aktu 63 z 1873 roku. Nie poświadczona kserokopia aktu znajduje się w dokumentach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.