Powrót do spisu dokumentów
Odpis zupełny aktu urodzenia Ryszard Mieczysław Lewandowski. (* 27.01.1941 r. Częstochowa) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie. Oryginał dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.