Powrót do spisu dokumentów
1921 r. Świadectwo zdania egzaminów Państwowej Akademii Handlowej we Lwowie przez Rudolfa Marcinowskiego w dniu 09.07.1921 r.
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r.
Skan znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.