Powrót do spisu dokumentów
1914. Akt ślubu zawarty pomiędzy Maria Bronisławą Wolf i Karolem Englem. (oo00.00.1914 r. Stryj) Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Arcybiskupa Baziaka w Krakowie, Liber Copulatorum nr 8, strona 31 nr aktu 44 z 1916 roku. Poświadczona kserokopia dokument (fragment) w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.