Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Kazimierz Bogusław Lewandowski. (+ 09.10.1988 r. Częstochowa) Sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie w momencie zgłoszenia zgonu. Kserokopia dokumentu znajduje się w zasobie Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.