Powrót do spisu dokumentów
Odpis z księgi kościelnej aktu urodzenia i chrztu Stefania Bronisława Lewandowska. (* 01.05.1914 r. Częstochowa) Akt sporządzony przez Urząd Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Zygmunta w Częstochowie dnia 25 01.1937 roku. Kserokopia aktu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Uwaga: Stefania Bronisława Lewandowska została zgłoszona do ewidencji kościelnej i chrztu dopiero 14.04.1917 roku, razem ze swoim młodszym bratem Tadeuszem Ryszardem Lewandowskim. (*16.01.1917 r. w Częstochowie).