Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu
Józef Marcinowski (+ 01.05.1946 r. Wielkie Rudy) obecnie Rudy Raciborskie.
Oryginał dokumentu przechowywany jest w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Rudach Raciborskich Liber Mortuorum, nr porządkowy 75 z 1945 roku.
Kserokopia dokumentu przekazana przez Leszka Zbigniewa Marcinowskiego znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.
Czytelny zapis dwóch stron aktu poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis