Powrót do spisu dokumentów
Pismo Państwowego Muzeum na Majdanku z dnia 18.11.2003 r. (w odpowiedzi na list Mieczysława Lewandowskiego) stwierdzające, że Jadwiga Barańska była więźniem tego obozu. Oryginał pisma w zbiorach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich, GRAL® we Wrocławiu.