Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia Jerzy Romuald Lewandowski. (* 28.07.1922 r. Częstochowa) Oryginał aktu urodzenia znajduje się w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie w zasobach USC parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Rodziny w Częstochowie, sygnatura akt 531/1923/II Kserokopia aktu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.