Powrót do spisu dokumentów

1939 Zeszyt ewidencyjny o przebiegu służby w Wojsku Polskim Rudolfa Marcinowskiego (6 stron) przesłany córce przez Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie.
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r. znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.