Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Kazimierz Krajewski. (* 10/22.12.1884 r. Kowal) w języku rosyjskim. Oryginał aktu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu Oddział we Włocławku, w dokumentach USC parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 172, nr aktu 4 z 1885 roku. Poświadczona kserokopia dokumentu urodzenia znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski przez mgr Katarzynę Lackner poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis