Powrót do spisu dokumentów
Strona trzecia "dowodu osobistego"? wystawionego w dniu 07.04.1936 roku przez Starostę Powiatowego w Stanisławowie dla Władysława Bożenki. Dokument oprawiony w skórę. Brak pierwszej strony dokumentu. Oryginał dokumentu ze zbiorów Jego syna Jana Bożeńki udostępniono do skanowania Genealogicznemu Rodzinnemu Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.