Powrót do spisu dokumentów
Metryka śmierci i pogrzebu
Rudolfa Stanisława Marcinowskiego
(+ 10.08.1938 r. Babice, pow. Kraków)
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r. znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.