Powrót do spisu dokumentów
Akt stanu cywilnego, parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Zygmunta w Częstochowie z 1873 roku. Akt urodzenia Jan Florentyn Schmit nr 185 strona 62. Oryginał dokumentu przechowywany jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie w zespole akt nr 56. Dokument w języku rosyjskim, niepotwierdzony. Skan dokumentu wykonany przez USC w Częstochowie w kwietniu 2004 roku przechowywany jest w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu. Tłumaczenie poniżej dokumentu.