Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Bartłomiej Lewandowski. (+10/23.01.1901 r. Kowal) w języku rosyjskim. Oryginał aktu zgonu Bartłomieja Lewandowskiego znajduje się w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku, w aktach USC parafii Rzymsko – Katolickiej w Kowalu, księga zgonów z 1901 roku, poz. 17 Poświadczona kserokopia aktu w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczony akt na język polski, przez mgr Katarzynę Lackner poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis