Powrót do spisu dokumentów

Wyciąg z metryk urodzonych Rudolf Stanisław Marcinowski (* 12.04.1902 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r. w Gliwicach, znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.