Powrót do spisu dokumentów
1917. Akt ślubu Jadwigi Vincenty Marii Wolf i Karola Kwolika (oo 00.00.1917 r. Stryj). Oryginał dokumentu znajduje się w Archiwum Arcybiskupa Baziaka w Krakowie, Liber Copulatorum nr 8, strona 52 nr aktu 85 z 1917 roku. Poświadczona kserokopia dokument (fragment) w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu