Powrót do spisu dokumentów
Akt zejścia Włodzimierz Stanisław Lewandowski. (+ 20.07.1952 Częstochowa) Akt sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego w Częstochowie przy zgłoszeniu zgonu. Oryginał dokumentu znajduje się w zasobach Urzędu Stanu Cywilnego w Częstochowie, nr aktu 1025/1952 Kserokopia w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.