Powrót do spisu dokumentów
Oryginał aktu urodzenia i chrztu Leopold Lewandowski. (* 11.11.1857 r. Kowal) Przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku w dokumentach USC Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 115 nr aktu 145 z 1857 roku. Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis aktu poniżej ksera dokumentu. Uwaga: w tym dokumencie nieprawidłowo zapisano nazwisko Lewandowski jako Lewandoski oraz nazwisko Ambroziewicz jako Ambrożewicz.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis