Powrót do spisu dokumentów
Upoważnienie dr Józefa Lubczyńskiego Dyrektora Domu Wychowawczego im. ks. Boduena w Warszawie do dysponowania książeczką oszczędnościową w Pocztowej Kasie Oszczędności z dnia 13.08.1934 r.