Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Stanisław Jurewicz (* 1913) zapis merytoryczny sporządzony w języku rosyjskim. Kserokopia aktu z zasobów własnych znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis na język polski aktu urodzenia i chrztu poniżej.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis