Powrót do spisu dokumentów
Świadectwo ślubu (Testimonium matrimonii contracti) pomiędzy porucznikiem
Rudolf Stanisław Marcinowski a Maria Czesława Mrówczanka
(oo 29.03.1938 Gołąb)
Sporządzone przez parafię rzymskokatolicką pw. Św. Floriana i św. Katarzyny w miejscowości Gołąb, Diecezja Lubelska.
Na odwrotnej stronie dokumentu informacja Parafii o zezwoleniu Ministerstwa Spraw Wojskowych na zawarcie małżeństwa.
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu sporządzony w dniu 04 października 2003 r. znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.