Powrót do spisu dokumentów
Odpis skrócony aktu zgonu Wacława (Mariana) Lubczyńskiego (+ 17.07.1984 r. Wrocław). Sporządzono na podstawie zapisów w Urzędzie Stanu Cywilnego we Wrocławiu, księga zgonów nr 3662/84 z dnia 18.07.1984 r. Kserokopia aktu zgonu znajduje się w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.