Powrót do spisu dokumentów

Akt urodzenia i chrztu Ignacy Sokołowski (* 19.08.1898 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyji Liber Natorum C-XCVI-15 str. 5 nr. 3 z 1898 roku.
Na dokumencie adnotacja o zawarciu związku małżeńskiego w Kołomyi dnia 16.11.1924 r. Liber Copulatorum, księga II strona 10.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.
Pokaż tłumaczenie / czytelny opis