Powrót do spisu dokumentów
1943 r. Akt zawarcia związku małżeńskiego nr 9/1943 pomiędzy: Stanisław Sokołowski a Jadwiga Janina Obidniak (oo09.10.1943 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyji Liber Copulatorum 22 str. 23, nr porządkowy 1 z 1943 roku.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich *GRAL* we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis