Powrót do spisu dokumentów
Odpis skrócony aktu zgonu
Jadwiga Gregoraszczuk
(+ 25.10.1950 r. Kraków)
Oryginał dokumentu w zbiorach Bożeny Komorek..
Kserokopia dokumentu sporządzona w dniu 24 lutego 2004 r. znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.