Powrót do spisu dokumentów
1926 r. Świadectwo szkolne, roczne ukończenia klasy VIII Państwowego Gimnazjum im Króla Kazimierza Jagiellończyka w Kołomyi przez Kazimierza Ignacego Marcinowskiego w roku szkolnym 1926/27.
Oryginał dokumentu w zbiorach syna Andrzeja Marcinowskiego.
Dokument udostępniony do skanowania w dniu 4 maja 2003 r.
Skan znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.