Powrót do spisu dokumentów
Karta personalna więźnia – Jadwiga Barańska z obozu koncentracyjnego Lublin, założona 19.04.1944 r. Poświadczona ksero kopia znajduje się w zbiorach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu.