Powrót do spisu dokumentów

Akt zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy: Ignacy Sokołowski a Józefa Piskozub (oo 16.11.1924 r. Kołomyja)
Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Abpa Baziaka w Krakowie w dokumentach kościoła rzymsko-katolickiego w Kołomyji Liber Copulatorum 22 str. 10, nr porządkowy 5 z 1924 roku.
Poświadczona kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL Ÿ we Wrocławiu.
Czytelny zapis aktu poniżej kserokopii dokumentu.
Pokaż tłumaczenie / czytelny opis