Powrót do spisu dokumentów
Akt zgonu Sylwester Lewandowski. (+ 05.09.1855 r. Kowal) Przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Toruniu, Oddział we Włocławku, w aktach USC parafii Rzymsko - Katolickiej w Kowalu w tomie sygn. 111, numer aktu 140 z 1855 roku. Poświadczona kserokopia znajduje się w aktach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis aktu znajduje się poniżej kserokopii niniejszego aktu.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis