Powrót do spisu dokumentów
Akt urodzenia i chrztu Marcjanna Lewandowska. (* 16.08.1853 r. Kowal) Znajduje się w zasobach Archiwum Państwowego w Toruniu Oddział we Włocławku w księgach USC parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św. Urszuli w Kowalu w tomie sygn. 111 nr aktu 60 z 1855 r. Poświadczona kserokopia dokumentu przechowywana jest w Genealogicznym Rodzinnym Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Czytelny zapis dokumentu poniżej.


Pokaż tłumaczenie / czytelny opis