Powrót do spisu dokumentów

Świadectwo ukończenia w 1921 r. Handlowego Kursu Handlowego w Kołomyi przez Rudolfa Marcinowskiego.
Oryginał dokumentu w zbiorach córki Małgorzaty Marcinowskiej Lawery.
Skan dokumentu udostępniony do skanowania w dniu 04 października 2003 r.
Skan znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.