Powrót do spisu dokumentów
Odpis skrócony aktu zgonu.
Franciszek Gregoraszczuk
(+ 18.03.1951 r. Kraków)
Oryginał dokumentu w zbiorach Bożeny Komorek.
Kserokopia dokumentu sporządzona w dniu 24 lutego 2004 r. znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL ® we Wrocławiu.