Powrót do spisu dokumentów
Akt ślubu (oo 00.00.1882 r.)w języku rosyjskim. Oryginał dokumentu przechowywany jest w Archiwum Państwowym w Częstochowie księgach Stanu Cywilnego parafii rzymsko-katolickiej w w zespole nr 56, nr aktu 146 z1882 roku strona 632. Kserokopia dokumentu znajduje się w zasobach Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Tłumaczenie aktu poniżej kserokopii dokumentu.