Powrót do spisu dokumentów
Świadectwo urodzenia (wypis metrykalny) Antonina Helena Wolf (* 22.09.1911 r. Stryj) chrzest (~24.09.1911 r. Stryj) Akt sporządzone 08.05.1950 roku w Gliwicach przez byłego administratora parafii w Stryju z powołaniem na numery aktu. Oryginał aktu w dniu 2 lutego 2000 roku został przekazany przez Jej syna Mieczysława Ryszarda Lewandowskiego do Genealogicznego Rodzinnego Archiwum Lewandowskich GRAL® we Wrocławiu. Uwaga: Wystawienie aktu urodzenia w Gliwicach świadczy o posiadaniu (przewiezieniu) przez Księdza dokumentów z terenów wschodniej Galicji do Polski i przechowywaniu ich w tamtym czasie w Gliwicach.